بایگانی برچسب ها: داستان فیلم فورس ماژور

نقد و بررسی فیلم فورس ماژور ( Force Majeure )

نقد و بررسی فیلم فورس ماژور ( Force Majeure )

نقد و بررسی فیلم خارجی Force Majeure نقد و بررسی فیلم خارجی فورس ماژور   نام : فورس ماژور . شاید در ابتدا لازم باشد که کمی در معنای نامِ این فیلم دقیق شویم. « فورسماژور » به چه معناست؟ رویدادِ غیرِ قابل انتظار. لحظه ای که کسی منتظرش نیست، اما به ناگاه می آید. به عنوانِ مثال بحرانی مانندِ جنگ و یا حوادثی غیرمترقبه که به ناگاه رخ میدهد و تمامِ برنامه های از پیش تعیین شده را بر هم می زند؛ رویدادی مانندِ این ...

ادامه مطلب