بایگانی برچسب ها: تصاویر سریال لوسیفر

نقد و بررسی سریال لوسیفر ( Lucifer )

نقد و بررسی سریال لوسیفر ( Lucifer )

نقد و بررسی سریال خارجی Lucifer نقد و بررسی سریال لوسیفر   ​از همان ابتدای آفرینش بشر , ماوراء و امور معنوی نقش به سزایی در باورهای نسل های مختلف انسان داشته است. در واقع اعتقاد به تاثیرگذاری دو نیروی بزرگ آفرینش یعنی خیر و نیکی در مقابل بدی و تباهی در زندگی انسان بسیار فراتر از هر تفکر دیگری در طول تاریخ بوده است. انسان های پیشین بر این باور بوده اند که در واقع جهان هستی مرکز جدال و درگیری بین خیر و شر است و آنها ...

ادامه مطلب